ВИСТАВКА 
КОМПОЗИЦІЙ

 
з дисципліни "Основи композиції та
формотворення"

 
студентів групи ДЗ-11
 
ІАРХ НУ "ЛП"